پاکلینب® چیست و حاوی چه ترکیباتی است؟

نـام اختصاصـی دارو پاکلینـب® و نام ژنریـک آن پکلی تاکسـل متصل بـه ذرات آلبومیـن بـا انـدازه ذره ای متوسـط 130 نانومتـر اسـت. پاکلینب® بـه دسـته ای از داروهـای ضـد سـرطان تحـت عنـوان «مشـتقات تاکسـان» تعلـق دارد. ایـن دارو بـه شـکل پـودر سـفید مایـل بـه زرد، اسـتریل و لیوفیلیـزه بـرای تهیـه سوسپانسـیون بـا 20 میلی لیتـر سـدیم کلرایـد 0.9 درصـد پیـش از انفوزیـون وریـدی ارائـه می گـردد. هـر ویـال یـک بـار مصـرف حـاوی 100 میلی گـرم پکلی تاکسـل و در حـدود 900 میلی گرم آلبومین انسانی می باشد. هـر میلی لیتـر از سوسپانسـیون تهیـه شـده حـاوی 5 میلی گـرم پکلی تاکسـل می باشـد. پاکلینب® فاقد هر گونه حلال شیمیایی می باشد.

سرطان چیست؟

در شـرایط طبیعـی، سـلولهای بـدن بـه طـور منظم و کنترل شـده ای تقسـیم شـده و رشـد می کننـد. رشـد و تقسـیم سـلولی بـرای بـدن انسـان جهـت انجـام فعالیت هـای خـود و در صـورت لـزوم جهـت ترمیـم ضـروری اسـت. سـلول های سـرطانی بدلیـل اینکـه قـادر بـه کنتـرل رشـد و تقسـیم سـلولی خـود نیسـتند، بـا  سـلولهای سـالم متفـاوت هسـتند. تاکنون علل این رشـد و تقسـیم سـلولی غیرطبیعی  سـلولهای سـرطانی بطور کامل مشـخص نشـده است. تومـور تـوده ای از سـلول های ناسـالم می باشـد که بـه طور سـریع و غیر قابل کنتـرل تقسـیم شـده و رشـد می کنـد. چنانچـه تومـور بـه ارگان هـای سـالم بـدن هجـوم آورد بدخیـم نامیـده می شـود. در صورتـی کـه تومـور بدخیم از همـان ابتـدا تشـخیص داده نشـده و درمـان آغـاز نشـود می توانـد از جایگاه اصلـی خـود به سـایر قسـمت های بدن پخش شـود کـه به این رونـد اصطلاحاً متاسـتاز  میگوینـد.

در ادامه به توضیحی مختصر در مورد تعدادی از سرطان هایی که برای درمان آنها از داروی پاکلینب® می توان استفاده کرد، پرداخته شده است:

سرطان ریه سلول غیرکوچک NSCLC

انواع اصلی سرطان ریه سرطان‌های ریه سلول کوچک (SCLCC) و سرطان ریه سلول غیرکوچک (NSCLC) هستند. شایع‌ترین علائم عبارتند از سرفه (همراه با خلط خونی)، کاهش وزن و تنگی نفس.

شایع‌ترین علت سرطان ریه قرار گرفتن در معرض دود دخانیات  برای یک مدت طولانی است که دلیل ۹۰ درصد از سرطان‌های ریه است. درصد ابتلا به سرطان ریه در افرادی که سیگار نمی‌کشند ۱۵ درصد است و دلیل این موارد اغلب ترکیبی از عوامل ژنتیکی، گاز رادون، آزبس و آلودگی هوا از جمله دود سیگار فرد ثالث مربوط می‌شود. ممکن است سرطان ریه در رادیوگرافی قفسه سینه و مقطع‌نگاری رایانه‌ای(سی‌تی اسکن) قابل تشخیص باشد. تشخیص با یک بافت‌برداری که اغلب از طریق برونکوسکوپی یا راهنمای سی‌تی انجام می‌شود، قابل تأیید شدن است. درمان و نتایج طولانی مدت به نوع سرطان، مرحله (شدت گسترش) و سلامت کلی فرد که از طریق وضعیت عملکرد سنجیده می‌شود، بستگی دارد.

درمان‌های رایج عبارتند از جراحی، شیمی‌درمانی، و پرتودرمانی. در سراسر دنیا، سرطان ریه شایع‌ترین دلیل مرگ و میر مربوط به سرطان در بین زنان و مردان به شمار می‌رود و مسئول ۱٫۳۸ میلیون مرگ و میر در سال، طبق گزارش سال ۲۰۰۸ است.

سرطان پستان

سرطان پستان به نوعی سرطان گفته می‌شود که از بافت پستان آغاز می‌شود. علائم سرطان سینه می‌تواند یک توده در سینه، تغییر در شکل سینه، گودی پوست، ترشح مایع از نوک سینه، یا پوسته شدن قسمتی از پوست باشد. در افرادی که بیماری در اندام‌های دیگر آنها گسترش پیدا کرده باشد، این علائم می‌توانند درد استخوان، غدد لنفاوی متورم، تنگی نفس، یا یرقان باشند.

عوامل خطر ابتلاء به سرطان سینه عبارتند از مرض چاقی، عدم تمرین فیزیکی، نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی، درمان جایگزینی هورمون در طول یائسگی، پرتوهای یونی، اولین قاعدگی در سنین پایین و دیر بچه دار شدن یا بچه دار نشدن.

تشخیص سرطان سینه با انجام یک نمونه­ برداری از توده مربوطه تأیید می‌شود. پس از تشخیص سرطان، آزمایش‌های بیشتری انجام می‌شوند تا مشخص شود که آیا سرطان به قسمت‌های دیگر بدن نیز سرایت کرده است یا خیر و چه درمان‌هایی ممکن است نسبت به بیماری واکنش نشان دهند.

می‌توان از تعدادی از درمان‌ها استفاده کرد، از قبیل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی و درمان هدفمند. در سراسر دنیا، سرطان سینه مهم‌ترین نوع سرطان در زنان است و ۲۵ درصد از تمام موارد سرطان را به خود اختصاص می‌دهد. بر پایه گفته متخصصان در ایران سالانه هشت هزار نفر به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و شیوع ابتلا به سرطان سینه در بین زنان ایرانی حدود ۳۰ تا ۳۵ مورد در ۱۰۰۰ هزار نفر است.

عوامل خطرزا

 • سن بالا
 • سطح بالایفاکتور رشد شبه انسولینی در خون زنان پیش از یائسگی (insulinlike growth factor)
 • سطح بالایاستروژن در خون زنان قبل از یائسگی
 • سابقه سرطان پستان در فامیل (تغییرات ارثی در ژن‌های BRCA1 و BRCA2 نام اختصاری برای سرطان پستان ۱ و سرطان پستان ۲) در بسیاری از مبتلایان به سرطان‌های پستان و تخمدان وجود داشته است.
 • سابقه قبلی ابتلاء به سرطان سینه و یا برخی موارد غیرطبیعی دیگر در بافت سینه
 • افزایش مواجهه زنان با هورموناستروژن که در شرایط زیر رخ می‌دهد:
 1. بروز اولین دورهقاعدگی قبل از ۱۳ سالگی
 2. یائسگی بعد از ۵۱ سالگی
 3. استفاده از درمان جایگزینی هورمون با استروژن
 4. افرادی که در طول زندگی باردار نشده‌اند و یا اولین بارداری آنها بعد از ۳۰ سالگی بوده‌است.
 5. اضافه وزنو چاقی خصوصاً بعد از یائسگی
 6. مصرف الکل

نوع تغذیه

مصرف شیرینی علاوه بر احتمال ابتلا به چاقی، دیابت، بیماری‌های متابولسیم و بیماری‌های قلبی، با سرطان سینه و متاستاز تومور مرتبط است و احتمال بروز این عارضه را افزایش می‌دهد.

زندگی بی تحرک و فعالیت بدنی کم

زنانی که ژن جهش‌یافته BRCA1 وBRCA2  دارند، ۳ تا ۷ برابر بیش‌تر از زنانی که فاقد این ژن‌ها هستند دچار سرطان پستان می‌شوند. هیچ رابطه علمی بین استفاده از هر گونه سینه‌بند با بروز سرطان پستان پیدا نشده است. به نظر متخصصان فاصله گرفتن از باروری و محدودکردن فرزندآوری در کنار عامل تغذیه موجب بالاتر رفتن آمار ابتلا به سرطان سینه می‌شود.

سرطان پانکراس

سرطان لوزالمعده یا سرطان پانکراس زمانی رخ می‌دهد که سلول‌های درون غدهٔ لوزالمعده که پشت معده قرار دارد، به صورت خارج از کنترلی شروع به تکثیر می‌کنند و یک توده تشکیل می‌دهند. این سلول‌های سرطانی توانایی حمله به دیگر بخش‌های بدن را دارند. چند نوع سرطان پانکراس وجود دارد. رایج‌ترین نوع که آدنوکارسینوم پانکراس نام دارد، %۸۵۵ موارد را شامل می‌شود. این آدنوکارسینوم از بخشی از پانکراس شروع می‌کنند که مسئول ساخت آنزیم‌های گوارشی است.

علائم و نشانگان رایج‌ترین نوع سرطان پانکراس شامل این موارد است: زردی پوست، درد شکم یا درد کمر، کاهش وزن بدون دلیل، کم رنگی مدفوع، ادرار تیره و بی اشتهایی. معمولاً در مراحل اولیهٔ بیمارِی، نشانگانی وجود ندارد و نشانگانی که شاخص بیماری هستند و به اندازه‌ای خاص هستند که بتوانند ما را به سرطان پانکراس مشکوک کنند، معمولاً زمانی بروز پیدا می‌کنند که بیماری به مرحلهٔ پیشرفتهٔ خود رسیده است. تا زمانی که سرطان پانکراس تشخیص داده شود، معمولاً بیماری به نقاط دیگر بدن نیز گسترش یافته است.

عوامل خطر سرطان پانکراس شامل این موارد می‌شوند:

استعمال دخانیات، چاقی، دیابت و شرایط ژنتیکی خاص و نادر.

روش‌های درمانی سرطان پانکراس شامل این موارد هستند:

پرتو درمانی، شیمی درمانی، مراقبت تسکینی و یا ترکیبی از این موارد. گزینه‌های درمانی تا حدودی به مرحله­ی سرطان بستگی دارد.

در سال ۲۰۱۲، انواع سرطان پانکراس هفتمین عامل مرگ ناشی از سرطان بودند که در سطح جهان به مرگ ۳۳۰۰۰۰ نفر در آن سال منجر شدند.. در ایالات متحده، سرطان پانکراس چهارمین عامل مرگ ناشی از سرطان است.
نحوه عملکرد پاکلینب® به چه صورتی می باشد؟

هـدف شـیمی درمانـی از بیـن بـردن  سـلولهای سـرطانی و یـا جلوگیـری از رشـد آنهـا می باشـد. تمامـی سـلول ها (چـه سـالم و یـا سـرطانی) در طـی چندیـن مرحلـه رشـد می کنند که در طی یکی از این مراحل سـلول شـروع به تقسـیم شـدن می کنـد. پاکلینـب®، مـی تواند منجر به توقف تقسـیم و رشـد سـلول ها و در نهایـت مـرگ آنهـا شـود. همچنیـن ممکن اسـت سـلول های سـالم نیـز تحت تأثیـر ایـن دارو قـرار بگیرنـد و باعـث بـروز یک سـری عوارض جانبی شـوند

نحوه عملکرد پاکلینب® به چه صورتی می باشد؟

هـدف شـیمی درمانـی از بیـن بـردن  سـلولهای سـرطانی و یـا جلوگیـری از رشـد آنهـا می باشـد. تمامـی سـلول ها (چـه سـالم و یـا سـرطانی) در طـی چندیـن مرحلـه رشـد می کنند که در طی یکی از این مراحل سـلول شـروع به تقسـیم شـدن می کنـد. پاکلینـب®، مـی تواند منجر به توقف تقسـیم و رشـد سـلول ها و در نهایـت مـرگ آنهـا شـود. همچنیـن ممکن اسـت سـلول های سـالم نیـز تحت تأثیـر ایـن دارو قـرار بگیرنـد و باعـث بـروز یک سـری عوارض جانبی شـوند.

پاکلینب® در چه مواردی تجویز می شود؟

پاکلینـب® در درمـان سـرطان سـینه متاسـتاتیک (MBC)، انـواع خاصـی از سـرطان ریـه (None-Small Cell Lung Cancer)  و آدنوکارسـینومای پانکـراس تجویـز می شـود. بسـته بـه شـرایط بیمـاری و نظـر پزشـک ممکـن اسـت پاکلینـب® بـرای مـوارد زیـر نیـز تجویـز گـردد:
سـرطان ملانومـا، سـرطان تخمـدان، سـرطان لولـه فالـوپ، سـرطانهای اولیـه صفاقـی.

قبـل از دریافـت داروی پاکلینـب® چـه مـواردی را حتمـاً بایـد بـه پزشـک خـود اطلاع دهید؟

اگر مشکلات کبدی یا کلیوی دارید؛
اگر به هر بیماری دیگری مبتلا هستید
اگر جنس مذکر هستید و قصد فرزندآوری دارید؛
اگر باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید؛
اگر به نوزاد خود شیر می دهید و یا قصد این کار را دارید؛
اگر در حـال اسـتفاده از هـر داروی دیگـری (چـه طبـق تجویـز پزشـک و چه بـدون نیـاز بـه تجویـز پزشـک)،  ویتامینهـا و  مکملهـای گیاهـی هستید

آیا پیش دارو درمانی با پاکلینب® مورد نیاز است؟

بـروز واکنش هـای حساسـیتی شـدید بـه پاکلینـب شـایع نیسـت، بنابرایـن پیـش دارودرمانـی لازم نمـی باشـد. بـه هـر حـال، در صـورت وجـود هر نوع حساسـیت دیگـری، پزشـک معالـج خـود را مطلـع نماییـد.

چه افرادی نباید داروی پاکلینب® را دریافت کنند؟

داروی پاکلینب® در موارد زیر نباید مصرف شود :
اگـر تعـداد گلبول های سـفید شـما کمتر از 1500 سـلول در هـر میلی متر مکعب ( (1500 cells/mm اسـت.
اگر در گذشته سابقه واکنش حساسیتی جدی به پاکلینب® داشته اید.

مصرف در بارداری و شیردهی

در صورتیکـه بـاردار هسـتید، اسـتفاده از پاکلینـب® بـرای شـما توصیـه نمی شـود. اگـر در سـنین بـاروری قـرار داریـد، بـا نظـر پزشـک از روش مناسـب پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده نماییـد. چنانچـه علیرغـم آنچـه گفتـه شـد بـاردار شـدید، حتمـاً پزشـک خـود را آگاه کنیـد.
احتمـال ترشـح داروی پاکلینـب® در شـیر مـادر وجـود دارد.  لـذا از شـیردهی تـا پایـان دوره درمانـی بـا پاکلینـب® اجتنـاب گـردد.

فواصل تجویز و طول دوره درمان پاکلینب® چگونه است؟

فواصـل تجویـز دارو توسـط پزشـک تعیـین می شـود. عمومـاً دارو هـر سـه هفتـه یکبـار تجویـز می شـود. دوز دارو و فواصل مصرف آن بسـته به جواب آزمایش هـای خـون، وضعیـت عمومـی و پاسـخ درمانـی شـما بـه پاکلینـب® ممکـن اسـت تغییـر کنـد. در صـورت بروز عـوارض جانبی جـدی در طی مدت دریافت دارو، ممکن اسـت پزشـک شـما تصمیم بگیرد که درمان را متوقف سـازد و یـا ایـنکـه زمـان و یـا دوز آن را تغییـر دهد.

در صورت مصرف بیش از حد دارو چه باید کرد؟

از آنجایـی کـه داروی پاکلینـب® تحـت نظـارت پزشـک بـرای شـما تجویـز می شـود، احتمـال کمـی وجـود دارد کـه بـه اشـتباه، دوز بیشـتری از دارو بـه شـما تزریق شـود. اگر پاکلینب® بیشـتر از دوز درمانی مناسـب شـما تزریق شـود، منجـر بـه بـروز عوارضـی ماننـد سـرکوب مغـز اسـتخوان، نوروپاتـی حسـی و التهـاب لـب و یا دهان می شـود که مسـتلزم مداخله سـریع پزشـکی می باشـد.

دارو ممکن است چه اثرات نامطلوبی داشته باشد؟

هـر دارو بـه مـوازات اثـرات مطلـوب درمانـی ممکن اسـت باعث بـروز بعضی عـوارض ناخواسـته نیـز شـود. اگـر چـه همه ایـن عـوارض در یک فـرد دیده نمی شـود ولـی در صـورت بـروز هـر یـک از آنهـا بـا پزشـک یـا داروسـاز مشـورت نمائیـد.

در صـورت بـروز عوارضـی غیـر از مـواردی کـه در اینجـا قید گردیده اسـت ،می توانیـد بـا پزشـک خـود، داروسـاز و یـا مراکـز درمانی تمـاس بگیرید.

پاکلینب® ممکن است باعث عوارض جانبی جدی شود، شامل:

کاهـش تعـداد  سـلولهای خونی (نوتروپنـی): این دارو ممکن اسـت منجر بـه کاهـش تعـداد نوتروفیل هـا و پلاکت هـای موجـود در خـون شـود بـه همیـن جهـت انجـام منظـم آزمایـش خـون در طـول درمـان و نیـز پـس از پایـان درمـان ضـروری اسـت.

 بـی حسـی، خارش، سـوزش، درد یا ضعف در دسـت ها یا پاهـا (نوروپاتی): مصـرف پاکلینـب®، اغلـب منجـر بـه بـروز ایـن علائـم می شـود کـه معمـولاً بـدون مصـرف دارو در طـی 3 هفتـه پـس از قطـع درمـان، ایـن علائـم کاهـش پیـدا کـرده و یـا بـه طـور کامـل از بیـن می رونـد. در صـورت بـروز هـر یـک از ایـن علائـم، مـوارد بـا پزشـک مطـرح شـود تـا در صـورت لـزوم درمـان قطـع شـود و پـس از بهبـودی کامـل بـا دوز کمتـری دوبـاره درمـان آغاز شـود.

عفونت هـای ناشـی از کاهـش تعـداد گلبول هـای سـفید خـون: پاکلینـب® معمـولاً باعـث کاهـش مختصـری در گلبول هـای سـفید خـون می شـود، لـذا در بیـن سـیکل های درمانـی بـا ایـن دارو انجـام آزمایش هـای خـون لازم اسـت. در صـورت بـروز علائمـی ماننـد تـب و یـا سـایر نشـانه هـای عفونت سـریعاً پزشـک خـود را مطلـع سـازید. گاهـی اوقـات عفونت هـای جـدی پیشـرفت کـرده بـه طوریکـه بـه درمان بـا آنتی بیوتیـک در مراکـز درمانی احتیـاج می شـود. چنانچـه عفونت هـای ناشـی از کاهـش گلبول هـای سـفید خـون درمـان نشـوند، می تواننـد منجر بـه بـروز  بیماری های جـدی و تهدید کننـده حیات شـوند.

 مشـکلات تنفسـی یـا ریـوی: در صـورت بـروز حمـلات ناگهانـی سـرفه های خشـک مـداوم و تنگـی نفـس، سـریعاً پزشـک خـود را آگاه سـازید.

 واکنش هـای حساسـیتی: پاکلینـب® ممکـن اسـت باعـث بـروز واکنش های حساسـیتی شـدید و حتـی تهدیـد کننـده حیات شـود کـه مسـتلزم مداخله سـریع پزشـکی است.

از عـوارض جانبـی بسـیار شـایع متعاقـب مصـرف دارو می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد :

ریـزش مـو

مصـرف پاکلینـب® اغلـب بـا ریـزش مو هـای سـر، ابـرو و مـژه همـراه اسـت. ایـن پدیـده ممکـن اسـت بلافاصلـه بـا شـروع درمـان اتفاق بیفتـد، امـا معمـولاً 14 الـی 21 روز پـس از شـروع درمـان آغـاز می شـود. رشـد موهـا پـس از پایـان درمـان بـا پاکلینـب®، مجـدداً آغـاز می شـود.

ضعـف و خسـتگی

پاکلینـب® ممکن اسـت باعث سسـتی، خسـتگی، ضعف، بـی حالـی و بـی قـراری شـود. ایـن علائـم بـدون نیـاز بـه کاهـش دوز و یـا قطـع درمـان برطـرف می شـوند.

درد عضلانـی و درد مفاصـل

ایـن عـوارض ممکـن اسـت چنـد روز پـس از شـروع درمـان بـروز کننـد کـه معمـولاً با گذشـت چنـد روزی، ایـن علائم از بیـن می رونـد. اگـر چـه مصـرف داروی ضـد درد بـرای ایـن علائـم ضروری نیسـت، در صـورت آزار دهنـده بـودن می توانیـد پزشـک معالـج خـود را آگاه سـازید.
افزایش آنزیم کبدی، خارش یا تحریکات پوستی، حالـت تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، درد معـده و شـکم: در صـورت بـروز هـر یـک از ایـن علائـم پزشـک خـود را مطلـع کنیـد، زیـرا بـه منظـور کاهـش تهـوع و ناراحتـی معـده ناشـی از مصـرف دارو، پزشـک شـما ممکـن اسـت داروهـای مناسـبی در ایـن زمینـه تجویـز کنـد. بـه طـور معمـول اسـهال بـدون درمـان برطـرف خواهد شـد، امـا در صورت بروز درد شـدید شـکم و معـده یـا اسـهال شـدید سـریعاً بـه پزشـک خـود اطـلاع دهیـد.

کاهـش ضربـان قلـب و افـت فشـار خـون

معمـولاً بیمـاران بـه ایـن علائـم و تغییـرات توجـه نمی کننـد. ایـن تغییـرات معمـولاً احتیاجـی بـه درمـان ندارنـد. امـا چنانچـه سـابقه مشـکلات قلبـی داریـد، بایـد ایـن علائـم را بـا پزشـک خـود در میـان گذاریـد.
التهـاب لـب یـا دهـان: مصـرف ایـن دارو ممکـن اسـت باعـث قرمـزی و یـا درد در دهـان و یـا لب هـا شـود. ایـن علائـم ممکـن اسـت چنـد روز پس از شـروع درمـان مشـاهده شـود کـه معمـولاً در طـی یک هفتـه، کاهـش پیدا کـرده و یـا بـه طـور کامـل از بیـن می رونـد.

سـوزش در محـل تزریـق

در صـورت مشـاهده عـوارض موضعـی در محـل تزریـق شـامل قرمـزی، کبـودی، التهاب و زخم سـریعاً پزشـک خـود را آگاه کنید.

آیا پاکلینب® با سایر داروها تداخل دارد؟

در صورتی کـه شـما در حـال حاضـر داروی خاصی اسـتفاده می کنیـد و یا اخیراً دارویـی اسـتفاده کرده ایـد، حتـی اگـر ایـن دارو، جـزو  داروهایـی بـوده کـه مصـرف آن نیـازی بـه تجویـز پزشـک نداشـته اسـت، بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت کنیـد زیـرا پاکلینـب® بـا برخـی داروهـا ماننـد داروهـای ضـد قـارچ، آنتـی بیوتیک هـا، داروهـای ضـد صـرع، ضـد ویـروس و … تداخـل داشـته و مصـرف همزمـان ایـن داروهـا می توانـد باعـث تشـدید عـوارض جانبـی آنهـا یـا کاهـش اثـر بخشـی پاکلینـب® شـود.

سوسپانسیون تزریقی پاکلینب® چگونه تجویز می شود؟

ایـن دارو توسـط کادر درمـان بـرای شـما از راه وریـدی انفوزیـون خواهـد شـد. انفوزیـون دارو تقریبـاً 30 دقیقـه بـه طـول می انجامـد.

پاکلینب® را در چه شرایطی باید نگهداری کرد؟

ویال را در جعبه اصلی در دمای پایین تر از 30 درجه  سانتیگراد نگهداری کنید. سوسپانسـیون تهیـه شـده بایـد در دمـای بیـن 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و دور از نـور(داخـل جعبـه اصلـی) نگهـداری شـود. سوسپانسـیون تهیـه شـده بایـد حداکثـر در طـی 8 سـاعت مصرف شـده و هرگونه سوسپانسـیون اسـتفاده نشـده نیـز بایـد دور ریختـه شـود.

احتیاط هنگام آماده سازی و تجویز

پاکلینـب® دارویـی سایتوتوکسـیک اسـت و هماننـد سـایر فرآورده هـای پکلـی تاکسـل، احتیاط هـای لازم در کار بـا آن باید منظور شـود. اسـتفاده از دسـتکش توصیه می شـود. در صورتی که پاکلینب® (به شـکل سوسپانسـیون تهیه شده یـا کیـک لیوفیلیزه) با پوسـت تماس یابد، سـریعاً دسـت خود را بـا آب و صابون بشویید.
بـه دنبـال تمـاس موضعـی بـا پکلی تاکسـل، ممکن اسـت سـوزش، سـوختگی و قرمـزی مشـاهده شـود. در صـورت تمـاس با  غشـاهای مخاطی، می بایسـتی با آب شستشـو داده شـود.
بـه علـت احتمـال خـروج دارو از رگ، پیشـنهاد می شـود کـه محـل تزریـق جهـت خطـر احتمالـی در حیـن تزریـق دارو بـه طـور کامـل پایـش شـود. بـر ایـن اسـاس محـدود کـردن تزریـق پاکلینـب® طـی 30 دقیقـه،  واکنشهـای احتمالـی مرتبـط بـا تزریـق را کاهـش  می دهـد.
معمـولاً بـرای پاکلینـب® پیـش دارو درمانـی جهـت جلوگیـری از واکنش هـای حساسـیتی ضـروری نمی باشـد مگـر در بیمارانـی کـه سـابقه بـروز چنیـن واکنش هایـی را داشـته باشـند. بیمارانـی کـه واکنـش حـاد حساسـیتی بـه پاکلینـب®  داشـته اند، نبایـد مجـدداً از ایـن دارو اسـتفاده کننـد.

آماده سازی جهت تزریق وریدی

پاکلینـب® بـه صـورت پـودر لیوفیلیـزه اسـتریل جهـت تهیه سوسپانسـیون تزریقـی ارائـه می گـردد. بـرای جلوگیـری از خطـای احتمالـی، دسـتورالعمل آمـاده سـازی را بـه طـور کامـل مطالعـه کنیـد.
1.    بـه صـورت اسـپتیک، هر ویال را بـا تزریق 20 میلی لیتر سـدیم کلراید تزریقـی 9/0 درصد آماده کنید.
2.    بـه آرامـی و در طـی حداقـل 1 دقیقـه 20 میلـی لیتـر محلـول سـدیم کلرایـد 9/0 درصـد را روی دیـواره داخلـی ویـال تزریـق کنیـد.
3.    محلـول سـدیم کلرایـد 9/0 درصـد را بـه طـور مسـتقیم بـه کیـک لیوفیلیـزه تزریـق نکنیـد؛ چراکـه باعـث ایجـاد کـف  می شـود.
4.    زمانـی کـه تزریـق 2 میلـی لیتـر محلول سـدیم کلراید کامل شـد، اجازه دهیـد محتویـات ویـال بـه مـدت 5 دقیقـه بـه حـال خـود باشـد تـا مطمئـن شـوید کیـک / پـودر لیوفیلیـزه بـه طـور کامـل مرطوب شـده اسـت.
5.    سـپس بـا چرخـش دورانـی آرام یـا بـا واژگونـی آرام ویـال بـه مـدت حداقـل 2 دقیقـه اجـازه دهیـد تـا تمامـی پـودر/کیـک کاملاً حل شـود. از هـم زدن شـدید بـه دلیـل ایجـاد کـف اجتنـاب شـود.
6.     در صورتـی کـه کـف یـا توده ایجاد شـد، محلول را به مـدت 15 دقیقه به حـال خـود رهـا کنید تا کف کاهـش یابد.
هـر میلی لیتـر از سوسپانسـیون تهیـه شـده حـاوی 5 میلی گرم پکلی تاکسـل می باشـد. بـر ایـن اسـاس دوز مـورد نیـاز بیمـار را بـه دقـت بـا فرمـول زیـر محاسـبه کنید. حجم قابل برداشـت از سوسپانسـیون تهیه شـده (برحسـب میلـی لیتـر) برابر اسـت با:

دوز مـورد نیـاز بیمـار (بـر حسـب میلی گـرم) تقسـیم بـر 5(میلی گـرم در میلی لیتـر)
سوسپانسـیون تهیـه شـده بـه ایـن روش بایـد شـیری، همـوژن و بـدون وجـود ذرات قابـل رویـت باشـد. در صـورت مشـاهده ذره یـا تـه نشـینی، ویـال بایـد بـه آرامـی پیـش از تزریـق واژگون شـود تـا عمل سوسپانسـیون شـدن بـه طـور کامـل انجـام گیـرد. در صـورت مشـاهده مجـدد تـه نشـینی، سوسپانسـیون رسـوب کـرده را دور بریزیـد. هـر بخـش اسـتفاده نشـده را نیـز بایـد دور بریزیـد.
مقـدار مـورد نیاز از سوسپانسـیون تهیه شـده را داخل یک کیسـه اسـتریل خالـی بـرای انفوزیـون (از جنـس پلـی وینیـل کلرایـد PVC) یـا هـر جنـس مناسـب دیگـر منتقـل کنیـد. اسـتفاده از  سـت های تزریـق از جنـس خـاص ضـروری نیسـت و همچنین اسـتفاده از فیلتر برای تزریـق پاکلینب® توصیه نمی شـود. ماننـد هـر فـرآورده تزریقی دیگر، این فـرآورده باید پیـش از تزریق از نظر وجـود ذره یـا تغییـر رنـگ بـه صورت چشـمی (در صورتـی که ظـرف و محلول اجازه دهد) بررسـی شـود.

نگهداری

ویـال را در جعبه اصلـی در دمـای پاییـن تـر از 30 درجـه سـانتی گراد نگهـداری کنیـد. بـه خاطـر حفاظـت از آن از نـور محیطـی در جعبـه اصلـی نگهـداری شـود.

پایداری

ویال هـای بـاز نشـده پاکلینـب® تـا زمانی که تاریخ انقضای روی بسـته نشـان می دهـد و در صورتـی کـه در دمـای پایین تـر از 30 درجـه سـانتی گراد و در  بسـته بندی نهایـی داخـل جعبـه نگهـداری شـوند، پایـدار هسـتند. فریـز کـردن و قـرار دادن داخـل یخچال تأثیر منفـی بر روی پایـداری نمی گذارند.

پایداری سوسپانسیون تهیه شده در ویال

سوسپانسـیون تهیـه شـده در ویـال بایـد بلافاصلـه مصـرف شـود. امـا در صـورت نیـاز بـه نگهـداری تـا زمـان تزریـق، حداکثـر 8 سـاعت در دمـای یخچـال (بیـن 2 تـا 8 درجه سـانتی گراد) قابـل نگهداری اسـت. در این حالت ضـروری اسـت که ویال حاوی سوسپانسـیون تهیه شـده داخـل جعبه اصلی قـرار داشـته باشـد. هـرگونـه سوسپانسـیون اسـتفاده نشـده نیـز باید دور ریخته شـود.

پایداری سوسپانسیون تهیه شده

سوسپانسـیون تهیـه شـده برای انفوزیـون باید بلافاصله اسـتفاده شـود اما در صـورت نیـاز می توانـد در دمـای محیـط (حـدود 25درجـه سـانتی گراد) و در معـرض نـور معمـول محیطـی حداکثـر بـه مـدت 4 سـاعت نگهداری شـود. هـر محلـول اسـتفاده نشـده بایـد دور ریخته شـود.